1. İsim yeni sistem: ABD'de 1930 yıllarında işsizlere iş bulmayı, toplumsal ve ekonomik durumu düzeltmeyi amaçlayan hükümet politikası.
  2. İsim fakir ve dar gelirlileri koruma sistemi.
    a new deal for farmers with higher meat and milk prices.
new deal planı
new deal plan