yeni askere alma ile orduyu tamamlamak Fiil
yeni bir yönetim kurulu kurmak Fiil