new frontiers

  1. İsim yeni sınırlar
  2. yeni finansman
  3. İsim yenisınırlar
yeni ufuklar açmak Fiil