yeni hisseler almayı taahhüt etmek Fiil
New York Borsasında kote etmek Fiil
New York Borsası İsim, Bankacılık