matbua postası İsim
gazete. İsim
gazetecilik şirketi, gazete idarehanesi. İsim

newsprint. İsim
gazete İsim, Reklamcılık
haberi kıt olan gazete