1. İsim, Tıp common cold
  2. cold
  3. catarrh
  4. sniffles
  5. common cold
hay fever İsim, Tıp ve Sağlık
to catch cold Fiil
common cold symptom İsim, Tıp

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Daha ziyâde soğuk algınlığında ortaya çıkan ... solunum yolları hastalığı, zükâm