no entrance

girilmez
işi olmayan giremez
giriş ücreti istememek Fiil