1. aday/namzet göstermek, adaylığa seçmek.
    He is nominated for the presidency: Başkanlığa aday gösterildi.
  2. atamak, tayin etmek, nasbetmek, görevlendirmek.
    The President nominated him as his representative at the meeting.
  3. ad/unvan/isim vermek, adlandırmak, tesmiye etmek.
  4. belirtmek, tayin/tespit etmek, saptamak.
  5. adlı, isimli, adında, isminde.
aday gösterme İsim, Hukuk
kanunen tayin olunan vasiyeti tenfiz memuru
(hayat sigortası) lehdar tayin etmek Fiil
aday göstermek Fiil
birini bir mevkiye aday göstermek Fiil
birini başkanlığa aday göstermek Fiil
yeni bir müdür atamak Fiil
hakem tayin etmek Fiil
bir vasiyeti infaz için birini atamak Fiil
birini bir mevkie atamak Fiil
birini belediye başkanlığına aday göstermek Fiil