1. ancak, yalnız, …'den başkası değil.
    none but he knows the secret: Sırrı yalnız o biliyor (ondan
    başkası bilmiyor).
    none but a strong man could have lifted it: Onu ancak kuvvetli bir adam kaldırabilirdi.