north eastern

kuzeydoğu+, kuzeydoğudaki, kuzeydoğuda olan/ bulunan. Sıfat
kuzeydoğudan, kuzeydoğu yönünden/cihetinden/istikametinden esen/gelen. Sıfat