not amount to much

  1. Fiil pek önemli olmamak
  2. Fiil önemsiz olmak
  3. Fiil pek değerli olmamak
  4. Fiil değersiz olmak
  5. Fiil fazla işe yaramamak