eğreti durmak Fiil
eline su dökememek Fiil
Sen onun ayağının pabucu olamazsın.
bir mevkii dolduramamak Fiil
birinin eline su dökememek Fiil
gözü tutmamak