not to do more than is absolutely necessary

  1. Fiil yapılması ille de şart olandan fazlasını yapmamak