not to mince one's words

  1. sözünü esirgememek, açıkça/dobra dobra konuşmak.
    He does not mince matters/his words: Sözünü sakınmaz,
    dobra dobra konuşur.
    He didn't mince matters with me: Yüzüme karşı/açıkça /çekinmeden söyledi.
    Not to mince matters she just wasn't good: Açıkçası (sözün kısası) onda aranan liyakat yoktu.