iyice dikkat et.
kıs.:
N.B., n.b.
(isimden önce) hiçbir, bir tane bile … değil.
Not a single man was killed and only 3 wounded:
Hiç kimse ölmedi, sadece 3 kişi yaralandı.
  1. music
  2. music book
  3. note
  4. verbal note
  5. musical note
  6. piece of written music
  7. score
  8. diplomatic note
note in reply
collective note
note of protest
keynote
counternote
note in reply
diplomatic nfr
diplomatic note
memorandum
key note
minim Müzik
counter note
waste book
bank statement
note verbal
music case İsim
music paper
exchange of diplomatic notes
music stand İsim
notation İsim, Müzik
to exchange nfrs Fiil
to exchange notes Fiil
to deliver a note Fiil
to deliver a nfr Fiil
to copy music Fiil
exchange of notes

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Mûsikî seslerini belirtmek için kullanılan işâretler ... meydana gelen mûsikî yazısı
  2. Bir devlet ... yapılan bildiri