uçak postası mektup kâğıdı
mektup kâğıdı, yazı kâğıdı. İsim
tabaka kâğıt
mektupluk kâğıt ve zarf
mektup bu luk kağıt ve zarf