1. İsim isim, ad.
  abstract noun: soyut isim.
  collective noun: topluluk ismi.
  common noun:
  cins isim.
  concrete noun: somut isim, müşahhas isim.
  proper noun: özel ad, özel/has isim.
  verbal noun: isim-fiil, eylemsel ad.
  nounally: ad olarak.
  nounless: adsız, isimsiz.
soyut isim
öznel ad: bir eylemi yapanı gösteren ad:
actor, bearer gibi.
collective ile ayni anlama gelir. topluluk adı: millet, ordu, sürü gibi tekil olduğu halde topluluğu belirten ad.
cins adı, cins isim: aynı cinsten olan şeylerin ortak adı.
man, city, bird, book, tree gibi. proper noun İsim
somut ad.
Cf.:
abstract noun.
sayal ad: sayılabilen ve çoğulu yapılabilen nesnelerin adı (

apple, bird, book
gibi.). mass noun İsim
kütlesel ad: sonsuz parçalara bölünebilen cisimlerle soyut kavramlara verilen ad:
water, air, happiness
gibi. İngilizcede bu adlar
indefinite article (

a, an)
almazlar ve çoğul yapılamazlar. count noun
İsim
yüklemsel ad , yüklem olarak kullanılan ad.
“He is the king” deki
“king” gibi.
özel isim
isim-fiil
agrandisman
isim öbeği İsim, Dilbilim
ad öbeği İsim, Dilbilim