nuclear cross section

  1. cross section ile ayni anlama gelir. etkin kesit: bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demetine
    gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, parçacıklarla öğecik arasındaki etkileşim olasılığının ölçüsüdür.