nuclear isomerism

  1. isomerism ile ayni anlama gelir. çekirdeksel eşizlik: atom numaraları, atom kütleleri aynı, fakat
    enerji seviyeleri ve yarı-ömürleri farklı olma.