nuclear power

  1. İsim, Mühendislik nükleer enerji
  2. atom gücü
  3. nükleer güç
nükleer güç santralı
nükleer santral İsim
nükleer güç reaktörü
nükleer santral
nükleer enerji santralı