1. uyuşuk, uyuşmuş.
  My feet have gone numb: Ayaklarım uyuştu.
  My fingers are numb with cold:
  Soğuktan parmaklarım uyuştu.
  A numb sensation.
 2. duygusuz, hissiz, heyecansız, vurdumduymaz, ilgisiz, bigâne.
 3. (korkudan vb.) donmuş, hareketsiz, kımıldayamaz.
  to be taken numb with fright: korkudan donakalmak.

  The sight of the lion made him numb with fear: Aslanı görünce korkudan donakaldı.
 4. uyuşturmak, uyuşukluk vermek, hissiz/duygusuz hale gelmek, donup kalmak, kımıldayamamak.
  Fingers numbed
  with cold: Soğuktan uyuşmuş parmaklar.
  the numbing effect of the drug: ilâcın uyuşturucu etkisi.
keçeleşmek Fiil
karıncalanmak Fiil