1. İsim mutattan az miktar.
  2. İsim (borsa) küsuratlı: sayısı 100 veya 10'dan az hisse senedi.
mutattan az, küsuratlı.