off (one's) guard

  1. (hücuma karşı) savunmasız, korunmasız, müdafaasız, tedbirsiz, hazırlıksız.
    to catch someone off his
    guard: birini gafil avlamak.
    be caught off one's guard: gafil avlanmak.
    throw someone off his guard: birini gaflete sevketmek.
gaflete düşmek Fiil