bir günlük izin almaya çalışmak Fiil
tatil günü
bir günlük izin vermek Fiil
personele bir gün izin vermek Fiil
bütün gün durup durup yağmak Fiil
bir günlük izin almak Fiil
bir gün lük izin almak Fiil