off the map

  1. (a) önemsiz, kıymetsiz, hükümsüz, unutulmuş, nisyana mahkûm, silik, silinmiş, yok olmuş, ortadan kaybolmuş,
    (b) çok uzak, cehennemin dibi(nde), dünyanın öbür bucağında.
tartışılması bitmiş konu durumunda olmak Fiil
bütün şehri haritadan silmek Fiil
(a) önem vermemek, hesaba katmamak, hiçe saymak, yok saymak/addetmek, (b) yok etmek, mahvetmek, (haritadan)
silmek.
The whole town was wiped off the map: Şehir tamamıyla yok olmuştu/haritadan silinmişti.
harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek Fiil