official authority

bir memurun yetkilerini geri almak Fiil