official receiver

  1. (Br) şirket tasfiye memuru
  2. resmen tayin olunmuş sendik
  3. iflas masası görevlisi
  4. müflise ait para ve cezayı kabz
  5. muhafaza ve idare için mahkemece tayin edilen memur
  6. şirket tasfiye memuru