1. moruk (argo)
  2. İsim baba, bir kimsenin kendi babası.
  3. İsim eş, koca, bir kadının kendi kocası.
  4. İsim patron, âmir, müdür, kaptan, komutan.
  5. İsim (bkz: southernwood ).
  6. İsim (sevgi/muhabbet ifade eder) aziz, sevgili, canım, -ciğim.
şehvet düşkünü, pis zampara. İsim
takatsiz ihtiyar
muhterem üstat: sanatta, politikada vb. uzun süre emeği geçmiş, kendi alanında çok iyi tanınan ve sayılan yaşlı adam. İsim
somurtkan adam
patron
kişinin üstü
Deniz Kurdu: Binbir Gece Masallarında Sinbad'ın peşinden ayrılmayan korkunç ihtiyar. İsim
sırnaşık/yapışkan adam, püsküllü bela. İsim
Misisipi nehri.
eskici. İsim