on condition

şartlı alım
karşıtlık İsim
mütekabiliyet şartı ile
şartıyla
… şartıyla, eğer, şu şartla ki.
I'll come on condition that Jane is invited too.
isminin açıklanmaması şartıyla konuşmak Fiil
asla, kat'iyen, kesinlikle, sureti kat'iyede.
You must on no condition touch that wire.
bir şartla Zarf