on the move

  1. (a) faal, meşgul, (b) hiç durmaz, hareket halinde, sağa sola koşuşur, (c) ilerlemekte, terakki halinde.
daldan dala konmak Fiil
sürekli hareket halinde olmak Fiil
hareket halinde olmak Fiil
kalabalığı ilerletmek Fiil