one's cup of tea

  1. (bir kimse için) uygun, münasip, çekici, sevilen/arzu edilen şey.
    Playing cards isn't my cup of tea,
    let's watch television instead: İskambilden hoşlanmam, onun yerine televizyon seyredelim.