ileri(de), ileriye (doğru), -den sonra.
The army hurried onward(s): Ordu ileriye atıldı.
from
breakfast onward(s): kahvaltıdan sonra.
ileri, ilerleyen.
the onward(s) motion of the army: ordunun ileri hareketi.