open- door policy

  1. bir ülkenin hiç ayrıcalık tanımadan
  2. bütün memleketlerin mallarını aynı koşullarla ithaline müsaade ettiği uygulama
açık kapı politikası İsim
açık kapı siyaseti
açık-kapı politikası İsim
açık kapı politikası İsim
açık kapı politikası İsim