açık kapı siyaseti: ticaret, göç vb. bakımından bütün milletlere eşit haklar tanıyan politika.
open-door: açık kapı+. İsim
açık kapı İsim
açık kapı
herkese açık davet
bir ülkenin hiç ayrıcalık tanımadan
bütün memleketlerin mallarını aynı koşullarla ithaline müsaade ettiği uygulama
kapıyı kırarak açmak Fiil
kapıyı hızla iterek açmak Fiil
şiddetle kapıyı açmak Fiil
çay kenarında kuyu kazmak Fiil
hâsılı tahsil etmek Fiil
denize su götürmek Fiil
açık kapı bırakmak Fiil
kapıyı aralamak Fiil
sofrasını açık tutmak Fiil
açık kapı politikası İsim
daha çok ithalata kapı açmak Fiil
kapıyı açmak Fiil
…in yolunu açmak Fiil, Hukuk
suiistimallere kapı açmak Fiil
suistimallere kapı açmak Fiil
bir şeye buyur etmek Fiil
açık kapı politikası İsim
bir kapıyı kırıp açmak Fiil
bir kapıyı iterek açmak Fiil
bir kapıyı kırarak açmak Fiil
kapı açılmıyor
kapıyı kırıp açmak Fiil