1. Sıfat ucu açık
  2. Sıfat açık, sınırsız: süre, miktar, içerik vb. bakımından hiçbir sınır koymayan.
    an open-ended discussion.
  3. Sıfat değiştirilebilir: koşullar gerektirince değiştirilebilen.
  4. Sıfat serbestçe cevap verilebilen, önceden formüle edilmiş cevaplardan birini seçme zorunluğu koymayan.
    open-ended question.
miktarı belirtilmeyen akit
açık sözleşme
belirsiz süreli iş sözleşmesi İsim, İstihdam
geri ödeme tarihi belli olmayan ipotek
yorumu açık soru
açık uçlu soru
yoruma açık soru
değişen koşullara uyum sağlayabilen sözleşme
sınırlanmamış
açık sözleşme