operating company

  1. (US) işletme sermayeli şirket
  2. işletme sermayeli şirket
hem iş hayatında bulunur hem de başka şirketlerin sermayelerinden yarıdan çoğunu elinde tutar