1. İsim yetimler evi, öksüzler yurdu, yetimhane, darüleytam.
  2. İsim yetimlik, öksüzlük.
  3. İsim yetimler, öksüzler.