ostensible authority

  1. zahiren mevcut yetki
  2. zahiri salahiyet
  3. görünüşte var olan yetki
  4. İsim, Hukuk zımnî yetki