out of one's mind

  1. (a) deli, kaçık, çıldırmış, zıvanadan çıkmış, (b) çılgın, hezeyan halinde, mantıksız, akıl ve muhakemesini kaybetmiş.
  2. (a) deli, kaçık, (b) (tamamen) unutulmuş.
    Out of sight, out of mind: Gözden uzak olan gönülden de uzak olur.