outline a power in a mandate

  1. Fiil bir vekâletnamedeki bir yetkinin sınırlarını çizmek