outside activities

  1. İsim dış etkinlikler
  2. İsim normal işin dışında yapılan ticari faaliyetler
birinin faaliyeti dışında kalmak Fiil
birinin faaliyet alanı dışında kalmak Fiil