gemiden denize.
to fall overboard.
Man overboard! Denize adam düştü! Yetişin! Zarf