over insurance

  1. aşırı sigorta
  2. aşkın sigorta (sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinden fazla olması
aşkın sigorta İsim, Sigorta
eksik sigorta İsim, Sigorta
aşkın sigorta (sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinden fazla olması