over the counter

  1. (a) komisyoncu aracılığı ile (hisse senedi satışı), (b) perakende (mal satışı), (c) reçetesiz.
    You
    can buy medicine to cure your headache over the counter at many drugstores.
vezneden ödeme
dükkânda normal satmak Fiil
borsa dışı
(US) aleni satış
(hisse senedi) borsaya kayıtlı olmayıp elden ele satılan.
over-the-counter securities/transactions. Sıfat
reçetesiz satılan (ilâç). Sıfat