1. (iktidardan, makamından) düşürmek, indirmek, alaşağı etmek, atmak.
 2. (hükümeti) devirmek, zor kullanarak işten uzaklaştırmak, hükümet darbesi yapmak.
  to overthrow the government.
 3. altüst etmek, yıkmak, devirmek.
 4. (bina vb.) yıkmak, tahrip etmek, bozmak.
 5. (bir şeyi) çok uzaklara atmak, fırlatmak.
 6. yenmek, mağlûp etmek, yere vurmak, sırtını yere getirmek.
 7. aklını bozmak, aklî dengesini kaybetmek.
 8. yıkma, devirme.
 9. yıkılma, devrilme, harap olma.
 10. hükümet darbesi yapma, hükümeti devirme.
 11. hükümetten/iktidardan düşme.
 12. yenilgi, yenilme, bozgun, mağlûbiyet.
 13. (beyzbol) yüksek atış.
anayasayı kaldırmak Fiil
hükümetin devrilmesi
hükümeti devirmek Fiil
(Br) hükümeti devirmek Fiil
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs İsim, Ceza Hukuku
hükümeti devirmeyi amaçlayan suikast
hükümeti devirme girişimi
hükümeti devirmek için planlar yapmak Fiil