1. Geçişsiz Fiil (yürek) şiddetle çarpmak (heyecan, korku, telâş, hastalık vb. nedeniyle).
    Your heart palpitates when you are excited.
  2. Geçişsiz Fiil (heyecandan/korkudan vb.) titremek.
    His body palpitated with terror.