pampas grass

  1. uzunçayır
    (Cortaderia Sellona): G. Amerikada yetişen tepesi iri püsküllü uzun ot.