1. İsim, Tıp pandemi
  2. yaygın, salgın, bütün ülkeyi/kıtayı/dünyayı kapsayan (hastalık).
    pandemic malaria.
  3. evrensel, genel, cihanşümul.
küresel korona virüsü salgını İsim, Tıp
küresel korona salgını İsim, Tıp
korona virüsü pandemisi İsim, Tıp
pandeminin seyri İsim, Tıp