1. yaygın, salgın, bütün ülkeyi/kıtayı/dünyayı kapsayan (hastalık).
    pandemic malaria.
  2. evrensel, genel, cihanşümul.