(çocuk dilinde) baba. İsim
P harfini belirtmek için kullanılan sözcük. İsim
papa. İsim
  1. papal
the Pope
pontiff
pope
holy father

Katolik kilisesinin ... din adamı