particular average

  1. kaza sonucu meydana gelen zarar avarya
  2. küçük avarya
  3. özel avarya
(FPA) hususi avarya müstesna
nakliyat sigortasında sigortacıların müşterek avarya dışında kısmi hasardan sorumlu olmama durumu
sigorta edilen rizikolardan özel avaryaların kaldırılması şartı